Absid
  • Termes Legals

Termes Legals

En compliment de l'establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament, el RESPONSABLE LEGAL DE LA WEB li informa que les dades de caràcter personal proporcionats a través dels formularis de registre, quedaran incorporats a un fitxer per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres productes, serveis i promocions, concedint-se per tant el consentiment exprés per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica en els estrictes termes que es recullen en les presents condicions legals.

Les dades recollides són emmagatzemats sota la confidencialitat i mesures de seguretat legalment establertes, no sent cedits ni compartits amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web www.absid.es

Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d'accés, cancel•lació, rectificació o oposició a través dels següents mitjans:

  • E-mail: info @ absid . es
  • Comunicació escrita al responsable legal del fitxer Sr. Lorenzo Roso: C\ Tirso de Molina 36, Cornellá de Llobregat 08940 BARCELONA (SPAIN)

Nota legal

En compliment de l'establert en la Llei 34/2002 d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i legislació sectorial concordant, s'informa dels següents aspectes legals:

Responsable legal de la web: Absid IT Services S.L.U.
Domicilio de Contacte: Av. Luis More 7A 4a Planta 2º 08840 Viladecans BARCELONA (SPAIN)
E-mail de Contacte: info @ absid . es
Tlf. de Contacte: 93 659 10 51
Dades Fiscals: C.I.F. B66568429

Mantingui en contacte amb els nostres News Letters