Absid
  • Serveis
  • SERVEIS CLOUD
  • Saas & Haas

Saas i Haas

Quan adquireix serveis cloud, contracta resultats, un servei TOT INCLÒS. 

Pagui únicament UNA FRACCIÓ dels sistemes maquinari sobre els quals actuï pel que els costos per operació (TCO) es tornen molt baixos. 

DEIXI DE GASTAR a comprar per passar a pagar només per usar, permetent que les empreses amb independència de la seva grandària, gaudeixin de potents eines i puguin així dedicar els seus recursos propis a altres àrees de major criticitat. Facilitant que l'èxit empresarial se suporti en el talent dels qui emprenen i no tant en les seves fortaleses econòmiques.

Mitjançant la nostra infraestructura podem traslladar al núvol el programari que actualment s'executa en la plataforma física i així convertir-ho en un servei virtual més fàcil de gestionar, actualitzar i mantenir.

Les nostres solucions Saas (programari as a Service) i Haas (Maquinari as a Service) li permetran gaudir d'un programari o maquinari funcional en el núvol abonant únicament pel temps d'ús d'aquest servei.

Mantingui en contacte amb els nostres News Letters