Absid
  • Serveis
  • SERVEIS CLOUD
  • Projectes a mida

Projectes a mida

En concentrar-nos en allò que dominem, solem precisar del coneixement especialitzat de professionals externs per aconseguir segons quins objectius i en ocasions, ens sembla que les solucions que ens proposen són massa enrevessades.

Forma part de la condició humana. No arribem a tot i d'aquí l'especialització. En entorns empresarials PLANTEJAR-SE REPTES és tota una constant. Sense ells no existiria el progrés.

Sigui com a resultat d'una auditoria prèvia o per desig exprés de les empreses, és habitual requerir d'assessoria tecnològica especialitzada per reduir costos o multiplicar capacitats. 

Aquestes millores ens ajuden a preservar el que tant ha costat reunir amb el pas del temps i protegir-ho de l'inesperat. També del predictible

Per complir amb severes legislacions quant a l'ús de la informació i tenir planificat com actuar davant certes catàstrofes

Les empreses NO PODEN ESTAR EN TOT i cas de fer-ho, deixarien d'atendre les seves veritables activitats o es deslligarien els seus costos

Les pèrdues de dades o d'accessibilitat poden donar-se per causes pròpies, com l'aplicació de processos precaris o les manques de formació, i per causes alienes, com a ingerències de tercers o per accidents de força major.

L'existència de PLANES DE CONTINGÈNCIA davant aquest tipus de situacions, posa de manifest la importància que té disposar d'actuacions previstes que garanteixin la recuperació de desastres.

I perquè un projecte compleixi la seva comesa ha de tenir en compte a els qui han d'usar-ho. És per això que adquireix un gran protagonisme el documentar correctament els PROTOCOLS d'actuació

És per això que durant la implantació de projectes cal posar èmfasis en les persones que han de conviure amb ells.

Són molts els aspectes a tenir en compte a l'hora d'optimitzar la seva infraestructura, deixi'ns que nosaltres ho fem per vostè. La nostra solució CLOUD satisfarà les seves expectatives.

Mantingui en contacte amb els nostres News Letters