Absid
  • Serveis
  • SERVEIS CLOUD
  • Backup Online

Backup Online

Al món actual, el programari de còpia de seguretat en línia ha de ser segur, extremadament fiable i ultra-ràpid. La nostra tecnologia ofereix aquestes característiques crítiques, la qual cosa li permet evitar que els actius més valuosos, els seus clients i dades de l'empresa siguin extraviats.

Estalviï considerablement en els costos, el temps i l'ample de banda, sobretot quan es tracti de còpies de seguretat per a càrregues massives de dades. Com a resultat s'obté una cerca i restauració de documents perduts EN SEGONS.

Les tasques d'alta prioritat poden continuar ja que guarda els arxius en seccions o blocs, en lloc de fer-ho en un únic document. En la còpia s'identifiquen els ajustos específics realitzats i només s'actualitzen les còpies amb els blocs modificats. Sistema conegut com deduplicació.

Ultra ràpid, eficaç i assequible, accessibilitat i seguretat les 24 hores.

Gestionem còpies de seguretat per a centenars de servidors i estacions de treball en tot el territori nacional, utilitzant estàndards de xifrat avançat (AES) per mantenir la seguretat de dades requerida, 128-bit AES, 256- bit AES (grau militar), encriptació Blowfish de 448 bits utilitzant WebDAV sobre SSL per protegir el correu electrònic .

Les dades guardades estan segurs durant tot el dia, els 365 dies de l'any. La nostra tecnologia s'integra perfectament amb Windows®, Linux® i plataformes US X®, així com Microsoft® Exchange, Hyper-V®, SharePoint®, SQL Server®, MySQL®, Oracle® i VMware®, a més oferim la possibilitat de realitzar còpia local.

Perfecta integració, control constant, consola d'administració en cloud de beData-Backup (el nostre partner tecnològic).

Treballem amb dispositius d'emmagatzematge d'última generació de fabricants de reconegut prestigi.

Complim les normatives de seguretat i llei de protecció de dades de nivell alt (NACIONAL).

Els dispositius DAS o NAS d'emmagatzematge són adequats per a instal•lacions locals. No es necessiten requisits respecte a la velocitat dels discos, els discos SATA de cost relativament econòmic són suficient per a la implementació del servei.

Arquitectura Alta Disponibilitat d'última generació en infraestructura i aplicació. Si es produeix una fallada física en alguna de les màquines és capaç d'arrencar automàticament els serveis en qualsevol de les altres màquines.

Aquesta capacitat de recuperació automàtica de serveis ens garanteix el funcionament continuat dels serveis oferts, minimitzant així la possibilitat de fallada per part dels usuaris.

L'únic paràmetre que és tingut en compte a l'hora de facturar el servei és el nombre de GB’s que resulten en la còpia de seguretat, gens més. Sigui el que sigui l'agent que necessiti la seva organització no suposarà un increment en l'import final.

En Absid volem oferir-los la possibilitat de conèixer de primera mà el producte pel que els oferim una DEMO gratuïta del mateix a fi que vostès mateixos puguin comprovar la seva eficàcia.

Mantingui en contacte amb els nostres News Letters