Absid
  • Serveis
  • OUTSOURCING
  • Impressió i pagament per ús

Impressió i pagament per ús

Creiem que l'optimització de recursos d'impressió ha de jugar un paper important dins de la infraestructura IT de la seva empresa, per això li proposem el Pagament per ús com l'opció òptima en aquest menester. Li detallem els quatre punts que són tinguts en compte en els nostres projectes.

Anàlisi: Determinació del cost real de la impressió.

Absid ofereix una valoració personalitzada que permet conèixer el cost total de la propietat de l'entorn d'impressió. Per a això, realitzem un inventari de tots els dispositius i la recopilació d'informació sobre el flux de treball, el nombre d'usuaris i el volum d'impressió.

Així mateix, aquest procés servirà com a base per fer recomanacions sobre la futura implementació. Les recomanacions inclouen revisar el cost total de propietat i proposar una estratègia per optimitzar la infraestructura de creació d'imatges i impressió i garantir l'alineació amb els seus objectius empresarials.

Disseny: Equilibri entre el cost i la productivitat.

Com a part del procés, es realitzaran enquestes per avaluar les necessitats dels usuaris finals. Els resultats de les enquestes s'inclouran en la valoració que els consultors de Absid utilitzaran com a base per proposar un nou disseny optimitzat que permeti estalviar costos i millorar la productivitat.

El disseny final anirà recolzat per una directiva d'impressió i uns SLA que es definiran amb la col•laboració del client.

Implementació: Excel•lència i abast en la gestió de projectes, satisfacció de l'usuari.

A més d'instal•lar el maquinari i la xarxa, Absid també pot oferir una gestió de projectes que li proporcioni un únic punt de responsabilitat.

Gestionarem la implantació en funció d'un model de govern que defineix funcions i responsabilitats, processos operatius i plans de risc.

Una vegada que el nou disseny obté l'aprovació d'acord amb la directiva d'impressió, té lloc la implantació. Oferim serveis d'instal•lació i desinstal•lació per a totes les impressores especificades. Com a part d'aquest complet enfocament de la gestió de projectes, el control de la qualitat i la satisfacció de l'usuari final se supervisen constantment.

Gestió: Èmfasi en el seu negoci

Gestionem la seva nova infraestructura al llarg de tota la durada del contracte de servei.

Això inclou en proveïment de consumibles, a més de l'assistència tècnica i el manteniment. També s'inclouen informes detallats sobre el seguiment i la utilització de dispositius, les tendències i l'historial de consumibles i serveis. Un recurs dedicat gestiona els seus requisits de creació d'imatges i impressió, proporcionant revisions regulars del compte i una avaluació de rendiment del SLA.

Posi's en contacte amb nosaltres i un assessor li informarà.

Mantingui en contacte amb els nostres News Letters