Absid
  • Serveis
  • LOPD

LOPD

Els nostres serveis

La filosofia d'Absid es basa en oferir un servei integral fins a obtenir l’implantació total de la llei. Aquest servei inclou:

  • Diagnòstic inicial de la situació actual de la seva empresa.
  • Identificació dels fitxers.
  • Elaboració de la documentació reglamentaria.
  • Definició de responsabilitats i compromís de confidencialitat.
  • Gestió del sistema informàtic, deçà i sistema d'accés.
  • Registre a la Agència de Protecció de Dades.
  • Diagnosi d'implantació i compliment de la llei.

Enfocament

El nostre equip li ajuda en la preparació d'un sistema de documentació complet per demostrar que compleix amb la legislació vigent i que l'empresa disposa d'una política de confidencialitat i protecció de les dades.

Els seus fitxers i la seva empresa queda registrada en l'Agència de Protecció de Dades.

Auditorias de seguiment per a dades de nivell mitjà i alt.

Seguiment per complir amb l'obligació legal que exigeix una freqüència mínima bianual per verificar que es mantenen els estàndards de seguretat implantats i que el personal apliqui les normes establertes.

Confecció de codi tipus

Si és una agrupació d'Organitzacions li ajudem a la confecció del codi tipus guia d'actuació per a totes les empreses de l'Agrupació.

Mantingui en contacte amb els nostres News Letters