Absid
  • Serveis
  • CONSULTORIA
  • Consolidació i virtualització

Consolidació i virtualització de sistemes

Un problema comú al que s'enfronten avui dia els responsables de TI de moltes organitzacions és descobrir que, a causa de la progressiva incorporació de tecnologies heretades, la seva infraestructura TI s'ha convertit en un entorn altament heterogeni i complex. Aquesta situació no solament fa que es disparin els costos d'administració, sinó que també augmenta el nombre d'incidències, fent més difícil complir amb els acords de nivell de servei, i dificulta la integració de noves tecnologies necessàries per adaptar les seves TI als nous objectius empresarials. Davant aquesta situació es fa necessari considerar els avantatges d'abordar un projecte de consolidació de sistemes.

La consolidació de sistemes redueix la complexitat i els costos d'administració i suport al mateix temps que millora el nivell de control i optimitza la inversió en maquinari. Reduir la varietat de solucions i tecnologies i fer un millor ús dels sistemes actuals també augmenta el control que les empreses tenen sobre la prestació dels seus serveis i la velocitat amb que poden integrar-se nous canvis.

Tal com podem observar amb les noves plataformes virtuals ens trobem davant un fenomen tecnològic que ens permet aprofitar en major mesurada els recursos físics que disposem el que comporta un menor TCO i, en conseqüència, un estalvi per a la seva empresa, Reduir la complexitat de gestió, proporcionar major disponibilitat i augmentar la flexibilitat, aconseguint a més un aprofitament molt major dels nostres actuals sistemes. Amb l'ús de solucions de vitalització es poden agrupar i compartir recursos TI de manera que la utilització d'aquests s'optimitza i aconseguim que la "oferta" s'adapti automàticament a la demanda. 

El nostre aliat per a aquestes implementacions és la consolidada marca VMWare amb els qui hem realitzat nombrosos projectes d'èxit i amb qui podrem gaudir de les bondats que ofereix la tecnologia virtual en la seva màxima expressió aplicada sobre les diferents tecnologies de les quals actualment disposem, NAS, SANT o ISCSI.

Solucions de missatgeria

Advoquem per la implementació de solucions sòlides i contrastades amb fabricants de garanties i és per això que als nostres clients els oferim implementacions amb la tranquil•litat que n'ofereix Microsoft Exchange. No és únicament un programari d'enviament/recepció de correu, és una potent eina comunicacions unificada en la qual la seva empresa podrà disposar d'un ampli repertori de serveis.

Solucions de Backup

Malgrat l'important de disposar una programació i manteniment adequats dels sistemes de còpia de seguretat, són moltes les empreses que no creuen que hagi de ser prioritari. No obstant això en Absid creiem que ha de jugar un paper molt important i com tal els oferim i revisem solucions de Backup a la mesura dels seus requisits i necessitats de la mà de fabricants tals com Symantec o CA sobre suports de diferent tipus, ja sigui unitat de cinta, HDD, etc.

Mantingui en contacte amb els nostres News Letters