Absid
  • Serveis
  • CONSULTORIA
  • Auditoria i securització

Auditoria i securització de xarxes

A Absid sabem que cada xarxa corporativa té les seves pròpies necessitat en matèria de seguretat i protecció de dades. Les nostres prestacions en matèria de de consultoria satisfan aquestes necessitats, proporcionant serveis personalitzats i basats en projectes. Aquest serveis inclouen:

Avaluacions de seguretat: Absid examina la xarxa, determina el nivell de seguretat i posa de manifest qualsevol furat potencial en tallafocs, encaminadors i altres dispositius de xarxa. A continuació elaborem informes complerts que contenen una anàlisi de la xarxa interna, una descripció de com es presenta la xarxa davant de potencials agressors i una llista d'accions correctives detallades.

Disseny de seguretat i implementació: per clientes que requereixen un enfoc global envers la seguretat de la seva xarxa. Absid avalua la seguretat total i, a continuació, dissenya i implementa les solucions corresponents. Això inclou el desenvolupament de polítiques de seguretat per garantir que la solució de seguretat tingui una base sòlida.

La nostra aliança:

Amb la finalitat de determinar el grau de seguretat del que gaudeix la seva empresa, podem oferir-li un servei de consultoria a l'àrea de Seguretat Perimetral a la que treballem ma a ma amb el fabricant de reconegut prestigi Sonicwall per tal d'oferir-li solucions molt potents a preus realment competitius. Els sistemes de seguretat avançada li ofereixen seguretat, gestió d'amplada de banda i opcions de filtratge abans mai vistos.

Cablejat Estructurat

D'un bon cablejat depèn el bon fer d'una xarxa. El desenvolupament actual de les xarxes, vídeo-conferència, serveis multimèdia i/o xarxes d'ordinadors, fan necessari la utilització d'un sistema de cablejat estructurat capaç de suportat totes les necessitats de comunicació. En la actualitat nombroses empreses posseeixen una infraestructura, de veu i dades principalment, disgregada, segons les diferents aplicacions i entorns i depenent de les modificacions i ampliacions que se n'han ant realitzant en el temps sense un patró ni pla d'ampliació. A Absid comptem amb experts a l'àrea de disseny i implementació que germanitzaran la confiabilitat i rendiment de la xarxa.

Arquitectura empresarial

Depenent dels requisits requerits així como de l'entorn a intercomunicar podem oferir-li solucions a mida portant a terme una implementació basa en la tecnologia que més i millor s'adapti a les seves necessitats.

Tant mateix, i amb la finalitat de dotar de la confiabilitat que vostè desitja a la seva xarxa podem certificar la seva instal•lació, garantitzant així una solució segura a la vegada que de llarga durada dotant-la de flexible modularitat que farà que qualsevol modificació posterior sigui possible amb les facilitats que una infraestructura be estudiada ofereix.

Solucions a petita i gran escala

Des de petits espais amb pocs dispositius intercomunicats fins a edificis corporatius a on s'hagi d'implementar l'electrònica de xarxa en la seva totalitat amb les corresponents regles de normalització aplicades EIA/TIA/568-B, així com les que procedeixin segons el seu entorn serà aplicades a cadascuna de les parts en que es divideixi la seva infraestructura. Ja sigui a nivell de Backbone, cablejat horitzontal o d'accés a usuaris.

Mantingui en contacte amb els nostres News Letters