Absid
  • Política de Privacitat

Politica de Privadesa

El present document té per objecte descriure la política de protecció de dades de Lorenzo Roso Castillejo, (d'ara endavant LRC), domiciliat en l'Avinguda Luis More 7 A 4-2 , 08840 Viladecans (Barcelona), amb Nombre d'Identificació Fiscal D36168176

Tota comunicació amb absid . es per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic o dels formularis presents en aquest 'web', suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat de LRC.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En el cas de les adreces de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioni a través dels mateixos, seran utilitzats exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. 

L'Usuari titular de les dades personals podrà exercir, en els termes i les limitacions establerts la normativa vigent, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a través de les següents vies: 

  • Mitjançant correu postal a l'adreça assenyalada en l'encapçalament de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, indicant en el sobre "BAIXA REGISTRO INTERNET". 

             En la carta haurà d'indicar: 

                 - L'adreça de correu electrònic amb la qual figura la seva alta en la nostra base de dades.
                 - La contrasenya que utilitza per accedir als nostres serveis online.
                 - Fotocòpia de DNI.(No necessari per al Dret d'oposició) 
                 - Adreça postal.
                 - Telèfon de contacte. 

  • Mitjançant correu electrònic a l'adreça info @ absid . es
Mantingui en contacte amb els nostres News Letters